צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


Custom Xen VPS
Choose custom resources.
$10.48 USD חודשי
$29.85 USD רבעוני
$57.94 USD חצי שנתי
$108.85 USD שנתי

XEN-256
$12.95 /mo: 256MB RAM / 20GB Disk Space / 1TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


$12.95 USD חודשי
$38.85 USD רבעוני
$77.70 USD חצי שנתי
$155.40 USD שנתי

XEN-512
$18.95 /mo: 512MB RAM / 30GB Disk Space / 1TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


$18.95 USD חודשי
$56.85 USD רבעוני
$113.70 USD חצי שנתי
$227.40 USD שנתי

XEN-1024
$29.95 /mo: 1GB RAM / 50GB Disk Space / 2TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


$29.95 USD חודשי
$89.85 USD רבעוני
$179.70 USD חצי שנתי
$359.40 USD שנתי

XEN-2048
$54.95 /mo: 2GB RAM / 100GB Disk Space / 3TB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


$54.95 USD חודשי
$164.85 USD רבעוני
$329.70 USD חצי שנתי
$659.40 USD שנתי

XEN-128
$54.95 /6mo: 128MB RAM / 10GB Disk Space / 500GB Bandwidth (1Gbps) / 1 IPv4


$54.95 USD חצי שנתי
$108.00 USD שנתי